Wat wij doen

De Belangenvereniging voor Ouderparticipatiecrèches, afgekort BOPC, komt op voor de belangen van ouderparticipatiecrèches (OPC’s) in Nederland. Daarnaast biedt de BOPC een platform voor kennisuitwisseling tussen:

  • OPC’s onderling
  • OPC’s en lokale en/of landelijke overheid
  • OPC’s en instanties zoals bijvoorbeeld GGD

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail aan contact@bopc.nl of vul het contactformulier in op onze contactpagina.