De BOPC is de belangenvereniging van ouderparticipatiecrèches in Nederland.

Wat is een ouderparticipatiecrèche of OPC?

De ouderparticipatiecrèche of OPC is een kinderdagverblijf (KDV) gerund door ouders. Om de beurt staan de ouders een dagdeel voor de groep met elkaars en eigen kinderen. In ruil daarvoor kunnen ze een aantal dagdelen hun kinderen brengen wanneer andere ouders voor de groep staan. Ze krijgen hier niet voor betaald.

De ouderparticipatiecrèche is net als het kinderdagverblijf en gastouderopvang een door de overheid erkende vorm van kinderopvang.

Wie kunnen lid worden van de BOPC?

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen die georganiseerd zijn op basis van ouderparticipatie en geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunnen lid worden van de BOPC.